e-PREP

e-PREP er et digitalt samlivskurs som bygger på PREP-programmet.

Familieterapeut Lars Ole Gjermundbo og pedagog Veslemøy Bråten, som vil lose dere gjennom kurset, er begge erfarne PREP kursledere. I tillegg medvirker musiker Stian Tveit.

Gjennom e-PREP får du tilgang til det anerkjent kurskonsept PREP som godt over 30.000 norske par har deltatt på. Både fysiske og digitale PREP- kurs tilbys i en rekke ulike land. Og nå har muligheten endelig kommet til å tilby dere PREP digitalt på norsk, direkte hjem i egen stue!