Hva er PREP?

PREP tilbyr kunnskap og praktiske redskaper basert på over 40 års forskning på parsamspill, og hva som hemmer og fremmer utvikling av gode samliv. Målet er å forebygge negativ utvikling og styrke det positive i forholdet. PREP passer for alle par. Det er mulig å skape samliv som kan være gode livet igjennom, er PREP-programmets optimistiske hovedbudskap.

Tilbakemelding fra deltakere

Veldig fornøyd med å ha fått konkrete redskaper og tro på at problemer er løsbare

Jeg syns kurset traff midt i hjertet. Gode verktøy som vi kan bruke

e-PREP

e-PREP er et digitalt samlivskurs basert på PREP programmet. Kunnskap og ferdigheter som formidlers på PREP- kurs og gjennom e-PREP har vært til hjelp for over en million par på verdensbasis. Gjennom e-PREP på norsk kan dere nå få tilgang til PREPs perspektiver og verktøy for å styrke samlivet.

Samlivskurs på nett

10 økter med video og oppgaver

Ta kurset når og hvor du vil

Modum Bad

Modum Bad fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forebygging og fagformidling. Vi har et rikholdig kurs- og samtaletilbud for enkeltmennesker, par, familier og fagpersoner.

Tilbudene formidles gjennom Modum Bads kurs- og kompetansesenter, Institutt for Sjelesorg og Traumepoliklinikken.